12 Lip

Nabór dodatkowy »

Drodzy Absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej, Informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca w Technikum nr 1, w zawodzie technik usług fryzjerskich po gimnazjum (próg punktowy 70) oraz w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 po gimnazjum i po szkole podstawowej w zawodach cukiernik i piekarz.

08 Lip

Uwaga Maturzyści »

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (20 sierpnia 2019 r., godz. 9.00).

02 Lip

Informacja dla uczestników staży »

Uczniów, którzy zgłosili się do projektu płatnych staży o nazwie „Praktyki i Staże Zawodowe w Ramach Projektu Programy Motywacyjne Dla Uczniów Pomorskich Szkół Zawodowych” (150 godzin za 900 zł netto) informujemy, że w połowie lipca br.

02 Lip

Wyniki matur »

4 lipca 2019 (czwartek) od godz. 9.00, u p. wicedyrektor J. Kostrzębskiej można odbierać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych. Przypominamy, że ww. dokumenty mogą być odebrane osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie.

21 Cze

Udanych wakacji! »

Drodzy Uczniowie, życzymy Wam radosnych i beztroskich, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji oraz wiele słonecznych dni spędzonych w towarzystwie przyjaciół🏖️⛰️🗺️

19 Cze

Zakończenie roku szkolnego 2018/19 »

19 czerwca 2019 zakończyliśmy rok szkolny 2018/19 oraz po raz ostatni pożegnaliśmy naszych absolwentów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. Były uroczyste przemowy i życzenia Pani dyrektor naszej szkoły, Beaty Wierzby oraz gości z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP: Pana Tadeusza Zdunka i Pana Grzegorza Pellowskiego.

15 Cze

Zakończenie roku szkolnego 2018/19 – zaproszenie »

Dyrektor, grono pedagogiczne oraz uczniowie Pomorskich Szkół Rzemiosł zapraszają na uroczystość zakończenie roku szkolnego 2018/2019, które odbędzie się w środę 19 czerwca 2019 o godzinie 13.00 dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 oraz o godzinie 14.00 dla uczniów Technikum nr 1.

07 Cze

Wystawa prac uczniów – My dream workplace »

W dniu 06-06-2019 w sali 22 w naszej szkole odbyła się wystawa prac uczniów klas 3 ET (technik usług fryzjerskich) i 3 CZ (fryzjer) zatytułowana „My dream workplace”. Były to projekty pomysłów uczniowskich na temat przyszłych zakładów pracy.

06 Cze

Dodatkowe godziny naboru »

W związku z trwającym naborem jest możliwość składania dokumentów rekrutacyjnych RÓWNIEŻ W DNIACH 7.06 i 14.06 (piątki) w godzinach popołudniowych. Sekretariat Uczniowski będzie czynny do godz. 19.00.

04 Cze

30.Rocznica Pierwszych Wolnych Wyborów »

Dziś uroczyście uczciliśmy 30. Rocznicę Wolnych Wyborów. Punktualnie o godzinie 12.00 wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Państwowy. Następnie wysłuchaliśmy wspomnień z roku ’89 i obejrzeliśmy krótki film przybliżający tamte wydarzenia. Fot.