Egzamin zawodowy 2018/2019

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie. ‎„Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Sesja 1: styczeń – luty 2019 r.

Etap pisemny

 • 10 stycznia 2019
 • Etap praktyczny

 • od 9 stycznia do 16 lutego 2019

 • Termin wydawania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 • 22 marca 2019
 • Sesja 2: czerwiec – lipiec 2019 r.

  Etap pisemny

 • 18 czerwca 2019
 • Etap praktyczny

 • od 17 czerwca do 4 lipca 2019
 • Termin wydawania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 • 30 sierpnia 2019
 •