Harmonogram Egzaminu Maturalnego 2019

Harmonogram umieszczony na naszej stronie jest w postaci pliku PDF, aby zacząć przeglądać dokument kliknij ikonkę poniżej:

 

Nowa Formuła – Deklaracja dla:

(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,

(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 – 2017/2018,

(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

Załącznik 1a (nowa formuła) – KLIK

Stara Formuła – Deklaracja dla:

(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz

(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Załącznik 1d (stara formuła) –  KLIK


Procedury maturalne – KLIK

Przybory pomocnicze – KLIK

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania – egzamin maturalny z informatyki w 2019 roku – KLIK

Klauzula RODO – KLIK

Informatory maturalne – KLIK

Tematy na ustny egzamin z języka polskiego – KLIK

Wzór planu prezentacji z języka polskiego – KLIK

Zasady sporządzania bibliografii  z języka polskiego- KLIK