Plan lekcji Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 (prowadzącej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1): 

Plany zjazdów i terminy zjazdów dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych: 

Terminy zjazdów – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych sem. IV 2018/2019:

Plan zajęć – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – sem. IV 2018/2019:

Terminy zjazdów – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych sem. VI 2018/2019:

Plan zajęć – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – sem. VI 2018/2019: