Statut Technikum nr 1 

 

 Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 (prowadzącej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1) 

 

 Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych 

 

 Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

 

 Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF

Aneks do szkolnego programu wychowawczo-profilaktyczny

 

 Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF