09 Gru

W poniedziałek 14 grudnia 2015 na 6. godzinie lekcyjnej (12.10) odbędą się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego Pomorskich Szkół Rzemiosł.

Zapraszamy gospodarzy i zastępców z wszystkich klas do sali nr 11.