24 Lis

W dniu 23 listopada 2017 roku w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta miała miejsce ceremonia wręczenia świadectw czeladniczych w zawodach piekarz i cukiernik. Podczas uroczystości 16 czeladników odebrało z rąk Prezesa Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Tradycyjnie młodzi czeladnicy złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku, po którym odbył się symboliczny akt pasowania na czeladników przez Kawalerów Szabli Kilińskiego. Zdjęcia: KLIK