28 Mar

5 kwietnia 2018 r. odbędą się zgodnie z planem zebrania z Rodzicami o godz. 17.30  dla wszystkich klasy oprócz klas maturalnych.
Rodziców uczniów klas maturalnych zapraszamy o 18.00 do auli na spotkanie dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych, po zakończeniu odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami. Przydział sal wywieszony będzie przy wejściu do szkoły