16 Sie

Niezbędne informacje dla uczniów klas pierwszych związane
z organizacją nowego roku szkolnego 2018/2019:

 1. W Pomorskich Szkołach Rzemiosł (Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1) obowiązuje regulamin stroju uczniowskiego, którego opis znajduje się na stronie psr.gda.pl/szkola/regulamin-mundurowy/
 2. Informujemy, że uczniowie przyjęci do szkoły od roku szkolnego 2018/2019 do klasy pierwszej otrzymują nieodpłatnie na cały cykl kształcenia jedną koszulkę szkolną i jedną bluzę szkolną oraz identyfikator ze „smyczą”.
 3. Wykaz PODRĘCZNIKÓW dla klas pierwszych będzie dostępny na stronie internetowej szkoły najpóźniej w ostatnim tygodniu sierpnia 2018 r. Podręczniki do przedmiotów zawodowych i do nauki języków obcych podane zostaną przez nauczycieli w pierwszym miesiącu nauki. 
 4. UWAGA! Warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły jest:
 • w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 – posiadanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej z dniem 1 września 2018 r. Pracodawca zobowiązany jest również skierować pracownika na badania do lekarza medycyny pracy (brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w określonym zawodzie).
 • w Technikum nr 1 – posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w danym zawodzie oraz podjęcia praktycznej nauki zawodu. Badania wykonuje na terenie szkoły lekarz medycyny pracy.
 1. Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019 podany zostanie na pierwszym spotkaniu uczniów z wychowawcą klasy. Zostanie także opublikowany na stronie internetowej szkoły.
 2. Harmonogram ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO podany zostanie
  w ostatnim tygodniu sierpnia 2018 r. na stronie internetowej szkoły oraz
  w gablotach przy portierni. Na rozpoczęciu roku szkolnego obowiązuje strój galowy.
 3. Spotkanie Dyrekcji szkoły, nauczycieli z Rodzicami uczniów klas pierwszych odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 18.00 w szkolnej auli.
 4. W naszej szkole obowiązuje dziennik elektroniczny – ”internetowy system kontroli frekwencji i postępów w nauce” firmy LIBRUS.

 Do zobaczenia.

Beata Wierzba

Dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł