04 Wrz

W tym roku rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny 3 września. Pani dyrektor, Beata Wierzba, serdecznie powitała wszystkich przybyłych uczniów, gości z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP oraz Ochotniczego Hufca Pracy. Szczególne gorąco powitano nowo przybyłych pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w Pomorskich Szkołach Rzemiosł. Przybyli goście wraz z panią dyrektor życzyli uczniom w nowym roku szkolnym sukcesów i przyjemności ze zdobywania wiedzy. Po części oficjalnej wszyscy udali się do przydzielonych sal na spotkania z wychowawcami. Fot. Piotr Januszewski: KLIK