14 Sty

Panie Prezydencie, społeczność Pomorskich Szkół Rzemiosł chciałaby wyrazić swoją ogromną wdzięczność, gdyż to między innymi dzięki Pańskiej inicjatywie powstała w 2008 roku nasza szkoła. 
Z uznaniem dla Pańskich dokonań, Pańskiego wsparcia dla naszej szkoły i jej rozwoju – dziękujemy.
Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie Pomorskich Szkół Rzemiosł 
Fot: Pan Prezydent na otwarciu boiska wielofunkcyjnego w Pomorskich Szkołach Rzemiosł w 2014 roku