05 Kwi

W dniu 04-04-2019 odbyło się kolejne spotkanie uczniów klas trzecich i czwartych, którego tematem była gramatyka angielska.

Przez ponad miesiąc, pod kierunkiem pani Ewy Hadalskiej, trwały przygotowania młodszych kolegów i koleżanek, by dzisiaj przedstawić, przypomnieć i sprawdzić stopień opanowania, przez tegorocznych maturzystów, wybranych zagadnień gramatyki angielskiej.

O godz. 9.15 uczniowie kl. III CT przywitali pierwszych maturzystów z klasy IVCT. Na kolejnej godzinie spotkania gramatyczne odbywali uczniowie klasy IVAT. Następną turę stanowili uczniowie klasy III AT i klas IV BT i IVDT. Wymiana „doświadczeń” zakończyła się o godz.12.30.

Każdy z uczniów klasy III AT I III CT był niekwestionowanym autorytetem w zakresie np. strony biernej czy czasu Present Perfect. Z wielkim zaangażowaniem i ,niekiedy w sobie tylko znany sposób, doprowadzali do zaliczania testu końcowego na 100%!

Maturzyści z kolei chwalili gospodarzy za wiedzę i kompetencje. Kilka razy dało się słyszeć –„no wreszcie to zrozumiałem!”, albo : „jakie to proste!”
Wydarzenie przebiegało w bardzo rzeczowej, lecz serdecznej atmosferze.

 Spotkanie udokumentowały uczennice klasy IIFT :
Nagórska Paulina, Smoła Martyna, Szadziewicz Emilia, Wandas Anna, Wodzińska Natalia .