22 Paź

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO POMORSKICH SZKÓŁ RZEMIOSŁ
1. Do 28.10. 2019r. – pisemne zgłoszenia kandydatur na przewodniczącego/-cą do opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. W dniach 29.10 – 4.11.2019r. – kampania wyborcza.
3. Dn. 5 -6 .11.2019r. godz. 8.00 – 14.00 – głosowanie.
4. Dn. 7.11.2019r. – ogłoszenie wyników.

Regulamin: KLIK