W celu przesłania do naszej szkoły kwestionariusza osobowego (dla osób przyjętych) należy pobrać go stąd: KLIK