CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Monter kadłubów jednostek pływających wykonuje obróbkę blach i profili hutniczych, prefabrykuje  i montuje kadłub okrętu, wykonuje operacje transportowe w procesie budowy kadłuba, przygotowuje kadłub oraz urządzenia do wodowania, wykonuje prace remontowe kadłuba jednostki pływającej.

Zadania związane z wykonywaniem zawodu to

 • wykonywanie obróbki wstępnej blach i profili hutniczych
 • wykonywanie elementów konstrukcyjnych i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba jednostki pływającej
 • montowanie sekcji i bloków kadłuba jednostki pływającej
 • transportowanie sekcji i bloków kadłuba jednostki pływającej
 • montowanie kadłuba jednostki pływającej z sekcji i bloków
 • przygotowywanie kadłuba jednostki pływającej oraz urządzeń do wodowania
 • wykonywanie prac remontowych kadłuba jednostki pływającej

Kształcenie w zawodzie monter kadłubów jednostek pływających w naszej szkole odbywa się w 3-letniej szkole branżowej  I stopnia dla absolwentów gimnazjów i ośmioletniej szkoły podstawowej, w systemie dualnym.  System dualny – uczeń od pierwszego dnia nauki jest jednocześnie młodocianym pracownikiem (umowa z pracodawcą u którego uczy się praktycznej nauki zawodu) i uczniem (w branżowej szkole I stopnia  i realizuje naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych).

 Kształcenie w tej formie,  umożliwia uzyskanie zawodu monter kadłubów jednostek pływających po zdaniu egzaminu.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie dyplomu czeladnika w zawodzie monter kadłubów jednostek pływających,
 • pracę podczas nauki u mistrzów w zawodzie monter kadłubów jednostki pływającej,

Uczniowie uczący się w zawodzie monter kadłubów jednostek pływających w naszej szkole, realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i otrzymują wynagradzanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 232). Nauka zawodu obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy, który zawiera z uczniem umowę o pracę na czas nieokreślony, jako z młodocianym pracownikiem.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA / MIEJSCA PRACY

 • stocznie i firmy przystoczniowe zajmującą się budową i remontami statków, budową konstrukcji stalowych i aluminiowych

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

 • dokładność i cierpliwość
 • precyzja w działaniu
 • zręczność manualna
 • umiejętność pracy w zespole

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu naszej szkoły absolwenci mogą kontynuować naukę przedmiotów ogólnych w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych oraz kształcić się zdobywając kolejne kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

PATRONAT NAD KLASAMI – MONTER KADŁUBÓW JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

Patronat nad kształceniem w zawodzie monter kadłubów jednostek pływających objęła firma Aluship Technology Sp. z o.o.