1. Losowanie szczęśliwych numerków odbywa się poprzez system losujący umieszczony na stronie szkoły.

2. Codziennie o godzinie 0:00 system losuje jeden z 35 numerków (jest to liczba odpowiadająca liczbie uczniów najliczniejszej klasy w naszej szkole) na kolejny dzień nauki.

3. W ciągu 35 dni nauki każdy numerek jest losowany tylko raz.

4. Wylosowany numerek odpowiada numerowi z dziennika.

5. Osoba, której numerek został wylosowany jest “nietykalna”, ponieważ może odmówić udzielenia odpowiedzi ustnych i pisania niezapowiedzianych wcześniej kartkówek w ciągu całego dnia.

6. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.

7. Nieprzestrzeganie regulaminu można zgłaszać członkom SU lub opiekunowi SU pani prof. Annie Wołoszczakiewicz.

8. Członek SU odpowiedzialny jest za umieszczanie na tablicy ogłoszeń informacji o wylosowanych numerkach na bieżący dzień i na dzień następny.

9. Regulamin szczęśliwego numerka obowiązuje od dnia 04.01.2016 r.