• Konrad DeszczyńskiNauczyciel

    Nauczyciel przedmiotów mechatronicznych

    • 58-344-00-90
    • konrad.deszczynski@psr.gda.pl