• 58-344-00-90

O nas

Rekrutacja

Plan lekcji i zjazdów

Dziennik elektroniczny

Aktualności

  • Zebrania z rodzicami

   18 września, 2017

   Informujemy, że 21 września 2017 r. (czwartek) o godz.17.30 odbędą się zebrania z rodzicami, dla klas II, III, IV Technikum nr 1 oraz klas II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 (dla klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia zebrania odbyły się 4 września br.

  • Warsztaty z linorytu

   17 września, 2017

   13 września lekcje z przedmiotu cyfrowe technologie graficzne odbyły się w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Klasa 2BT (technik cyfrowych procesów graficznych) pod okiem nieocenionej pani Grażyny Tomaszewskiej- Sobko przeszła przez wszystkie etapy przygotowania formy i wykonania odbitki wypukłą techniką ręczną linorytem.

  • Integracyjny Turniej Siatkówki

   16 września, 2017

   Jedenaście drużyn wzięło udział w cyklicznym Integracyjnym Turnieju Siatkówki Klas Pierwszych. Świetna zabawa, wspaniała pogoda i perfekcyjna organizacja to składowe sukcesu. Po zaciętej i pasjonującej grze/zabawie III miejsce zajęła klasa I gT Pani Kasi Kuszczyk, II miejsce przypadło klasie I am/ak Pani Doroty Wojciechowskiej, miejsce zgarnęła klasa I aT Pani Agnieszki Wrońskiej.

  • Odbiór świadectw maturalnych

   8 września, 2017

   Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach poprawkowych egzaminów maturalnych można odbierać osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru dn. 12 września 2017 r. (wtorek) u p. J.

  • Plan lekcji

   5 września, 2017

   Informujemy, że szczegółowy plan lekcji dostępny jest po zalogowaniu się do dziennika elektronicznego LIBRUS:  https://synergia.librus.

  • Rozpoczęcie Roku szkolnego 2017/2018

   4 września, 2017

   4 września rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny. Pani dyrektor, Beata Wierzba, serdecznie powitała wszystkich przybyłych uczniów, oraz gości z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, Ochotniczego Hufca Pracy. Szczególne gorąco powitano nowo przybyłych pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w Pomorskich Szkołach Rzemiosł.

  • Pomoc materialna o charakterze socjalnym – zasiłki i stypendia szkolne

   2 września, 2017

   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania.

  • Deklaracje na egzamin zawodowy

   1 września, 2017

   Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji zimowej (styczeń 2018 r.)upływa 08.09.2017 r.
   Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie klas 4 – ostatnia kwalifikacja, klasy III AT (technik mechatronik) oraz III BT (technik cyfrowych procesów graficznych) – pierwsza kwalifikacja oraz po raz kolejny uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach.

  • Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

   23 sierpnia, 2017

   Świadectwa i dyplomy uczniów którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w czerwcu 2017 r.(stara i nowa formuła) będą do odbioru u kierownika praktycznej nauki zawodu od 25 sierpnia w godzinach 9.00 – 13.

  • Rozpoczęcie roku szkolnego

   21 sierpnia, 2017

   W imieniu społeczności uczniowskiej Dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł zaprasza na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, która odbędzie się 4. 09. 2017 o godz. 11. 30 dla klas pierwszych oraz o godz. 10.30 dla klas starszych. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH odbędzie się 4. 09. 2017 roku o godz.  17.30 w auli naszej szkoły.

  • UWAGA MATURZYŚCI!

   18 sierpnia, 2017

   Poprawkowy egzamin maturalny z języka polskiego i matematyki odbędzie się 22 sierpnia (wtorek) o godz. 9.00 w auli szkolnej. Proszę wszystkich zdających o przybycie na egzamin najpóźniej o godz. 8.

  • Ogłoszenie przetargowe

   20 lipca, 2017

   Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych oraz remoncie pomieszczenia dydaktycznego na potrzeby sali multimedialnej w budynku głównym Szkoły Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku ul.