• 58-344-00-90

O nas

Rekrutacja

Plan lekcji i zjazdów

Dziennik elektroniczny

Aktualności

  • Ogłoszenie przetargowe

   20 lipca, 2017

   Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych oraz remoncie pomieszczenia dydaktycznego na potrzeby sali multimedialnej w budynku głównym Szkoły Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku ul.

  • Nabór do LO dla Dorosłych

   30 czerwca, 2017

   Nabór do Liceum dla Dorosłych nadal trwa – 15 wolnych miejsc – ZAPRASZAMY!

  • Poprawkowy egzamin maturalny

   30 czerwca, 2017

   Absolwenci, którzy nie zdali wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego i byli obecni na wszystkich egzaminach mogą w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego, jeżeli w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (do 7 lipca 2017 r.) złożą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu .
   Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 22 sierpnia 2017 r.

  • Godziny pracy sekretariatu lipiec-sierpień

   27 czerwca, 2017

   Informujemy, że sekretariat szkolny w okresie lipiec – sierpień będzie czynny w godzinach od 9.00 do 13.00 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz od 7.30 do 15.00 w środę. Wyjątkowo dnia 12 lipca sekretariat czynny będzie do godziny 15.30 (nabór).

  • Wyniki matur

   26 czerwca, 2017

   Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego odbędzie się dnia 30 czerwca 2017r.
   Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach można odbierać od godz. 9.00 u p. J. Kostrzębskiej osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru.

  • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

   23 czerwca, 2017

   Dziś zakończyliśmy rok szkolny 2016/17 oraz pożegnaliśmy naszych absolwentów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1.

  • Gdańskie Miniatury – finał

   21 czerwca, 2017

   W powietrzu czuć już wakacje, a klasa IGT (technik obsługi turystycznej) jeszcze na zajęciach terenowych. Tym razem finał projektu Gdańskie Miniatury i podsumowanie 5 miesięcy. Nasi uczniowie uczestniczyli we wszystkich 5 spacerach po Gdańsku i udzielili 23 prawidłowe odpowiedzi. Za wytrwałość i zaangażowanie otrzymali bardzo ciekawe nagrody.

  • Uwaga kursanci na wózki widłowe

   12 czerwca, 2017

   20 czerwca 2017 o godzinie 14.00, na ul. Malczewskiego 51 odbędzie się spotkanie przedegzaminacyjne. Obecność dla uczestników kursu obowiązkowa.

  • Pomorski Konkurs Piosenki Angielskiej

   8 czerwca, 2017

   5 czerwca 2017 r. w sali widowiskowej „Grom” w Gdyni odbył się VI Pomorski Konkurs Piosenki Angielskiej. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Disco Hits” i celem konkursu było zaprezentowanie dyskotekowego przeboju w języku angielskim.

  • Rozstrzygniecie zapytania ofertowego

   7 czerwca, 2017

   Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 18.05.2017 na zakup polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków  uczniów na czas udziału w stażach zawodowych u przedsiębiorców w okresie od 12 czerwca 2017 do 12 czerwca 2018 roku realizowanego w ramach projektu pn.

  • Zakup koszulek w ramach projektu

   2 czerwca, 2017

   W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17 maja 2017 roku dotyczące zakupu 55 koszulek z logiem szkoły realizowanego w ramach projektu pn. „Cyfrowe Technikum Przyszłości”  współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.