W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 wchodzą:

Weronika Dąbek

Przewodnicząca SU

Klasa: 4bT

Piotr Westphal

Wice Przewodniczący SU

Klasa: 2eT

Bartłomiej Nowak

Sekretarz SU

Klasa: 4aT

Nikola Potomska

Skarbnik SU

Klasa: 1fT

Anna Wołoszczakiewicz

Opiekun SU


Regulamin Samorządu Uczniowskiego: KLIK