W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 wchodzą:

Weronika Dąbek

Przewodnicząca SU

Klasa: 3bT

Kacper Wardowski

Z-ca Przewodniczącej SU

Klasa: 2aB

Bartłomiej Nowak

Skarbnik SU

Klasa: 3aT

Piotr Westphal

Sekretarz SU

Klasa: 1eT

Anna Wołoszczakiewicz

Opiekun SU


Regulamin Samorządu Uczniowskiego: KLIK