W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 wchodzą:

  • Hubert Marasz (przewodniczący)
  • Alicja Durczak (skarbnik)
  • Natalia Płaza (sekretarz)
  • Michał Brodziński (obsługa sprzętu podczas imprez szkolnych)

Opiekun samorządu: p. prof. Anna Wołoszczakiewicz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: KLIK

Wręczenie dyplomów uznania dla kandydatów do SU w roku szkolnym 2019/20
Wręczenie dyplomów uznania dla kandydatów do SU w roku szkolnym 2019/20
Wręczenie dyplomów uznania dla kandydatów do SU w roku szkolnym 2019/20
Wręczenie dyplomów uznania dla kandydatów do SU w roku szkolnym 2019/20