Punktowy system oceniania opiera się na założeniu, iż przedmiotem i podmiotem oceny jest zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą. Każdy uczeń otrzymuje na początku każdego okresu kredyt w wysokości 100 punktów. Kredyt jest równoważny dolnej granicy oceny dobrej.

Punktowy system oceniania zachowania:

 • Zachowanie:
 • Suma punktów:
 • wzorowe
 • co najmniej 181
 • bardzo dobre
 • od 131 do 180
 • dobre
 • od 91 do 130
 • poprawne
 • od 41 do 90
 • nieodpowiednie
 • od 0 do 40
 • naganne
 • punkty ujemne

Szczególowy system punktowy oceniania zachowania dostępny jest ponizej:

 Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF