Zestaw podręczników – rok szkolny 2023/2024

Wykaz podręczników do  Technikum nr 1 im. Wiesława Szajdy im. W. Szajdy  i  do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 im. W. Szajdy w Gdańsku:


Szkolne plany nauczania – rok szkolny 2023/2024

Szkolny zestaw planów nauczania – Technikum

Szkolny zestaw planów nauczania –  Branżowa Szkoła I stopnia 


Szkolne programy nauczania 

Szkolny zestaw programów nauczania – kształcenie ogólne – Technikum

Szkolny zestaw programów nauczania – kształcenie zawodowe – Technikum 

Szkolny zestaw programów nauczania – kształcenie ogólne –  Branżowa Szkoła I stopnia

Szkolny zestaw programów nauczania – kształcenie zawodowe – Branżowa Szkoła I stopnia

 

Aby zacząć przeglądać lub pobrać dokument kliknij odpowiednią ikonkę.