Statut Technikum nr 1 

 Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 

 Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych 

 Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

 

 

 

 Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF
 

 

 

Aneks do szkolnego programu wychowawczo-profilaktyczny

 

 

 

Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF