Statut Technikum nr 1 im. Wiesława Szajdy

 Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 im. Wiesława Szajdy

 Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Technikum nr 1 im. Wiesława Szajdy

Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF
      

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Branżowej Szkoły I stopnia nr 1  im. Wiesława Szajdy

Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF
  

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Technikum nr 1  im. Wiesława Szajdy

Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF
  

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 im. Wiesława Szajdy  im. Wiesława Szajdy

Kliknij na ikonkę powyżej, aby przejrzeć dokument w postaci pliku PDF