Poniżej znajduje się lista dokumentów oraz druków do pobrania:

 • druk skreślenia – druk: KLIK
 • opinia lekarska o ograniczonych możliwościach lub braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach z wychowania fizycznego – druk: KLIK
 • oświadczenie – życzenie uczestnictwa w lekcjach RELIGII/ETYKI (uczeń niepełnoletni) – druk: KLIK
 • oświadczenie – życzenie uczestnictwa w lekcjach RELIGII/ETYKI (uczeń pełnoletni) – druk: KLIK
 • oświadczenie – rezygnacja z uczestnictwa w lekcjach RELIGII/ETYKI (uczeń niepełnoletni) – druk: KLIK
 • oświadczenie – rezygnacja z uczestnictwa w lekcjach RELIGII/ETYKI (uczeń pełnoletni) – druk: KLIK
 • oświadczenie o zwolnienie z pierwszej i ostatniej lekcji WF / JĘZYK OBCY  (uczeń niepełnoletni) – druk: KLIK
 • oświadczenie o zwolnienie z pierwszej i ostatniej lekcji WF / JĘZYK OBCY  (uczeń pełnoletni) – druk: KLIK
 • oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na lekcje WYCHOWANIE DO ŻYCIE W RODZINIE  (uczeń niepełnoletni) – druk: KLIK
 • oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na lekcje WYCHOWANIE DO ŻYCIE W RODZINIE  (uczeń pełnoletni) – druk: KLIK
 • procedura wejścia i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie szkołyKLIK
 • regulamin wycieczki szklonej – druk (MS Word): KLIK 
 • SKIM – deklaracja o usługach dentystycznych (uczeń niepełnoletni) – druk: w przygotowaniu
 • SKIM – deklaracja o usługach dentystycznych (uczeń pełnoletni) – druk: w przygotowaniu
 • wzór umowy w celu przygotowania zawodowego – .pdf: KLIK | .doc: KLIK |
 • zgoda na indywidualny przegląd czystości skóry głowy (uczeń niepełnoletni) – druk: KLIK
 • zgoda rodziców/opiekunów na udział w wycieczce szkolnej – druk: KLIK
 • zwolnienie z przebywania w szkole dla osób nie uczęszczających na lekcje RELIGII/ ETYKI/WYCHOWANIE DO ŻYCIE W RODZINIE (uczeń niepełnoletni) – druk: KLIK
 • zwolnienie z przebywania w szkole dla osób nie uczęszczających na lekcje RELIGII/ ETYKI/WYCHOWANIE DO ŻYCIE W RODZINIE (uczeń pełnoletni) – druk: KLIK
 • zwolnienie ucznia (uczeń niepełnoletni) – druk: KLIK
 • zwolnienie ucznia – oświadczenie (uczeń pełnoletni) – druk: KLIK