Jeżeli zastanawiacie się nad wyborem szkoły – rozważcie naszą ofertę. Pomorskie szkoły Rzemiosł rozpoczęły swoją działalność z nowym rokiem szkolnym 2008/2009. Utworzony zespół szkół publicznych przy ulicy Sobieskiego 90 w Gdańsku, prowadzony jest przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jest to szkoła nowoczesna, która pomoże Wam zdobyć ciekawe i poszukiwane na rynku pracy umiejętności. Do Waszej dyspozycji są pracownie komputerowe z dostępem do internetu oraz wszystkie pracownie przedmiotowe w budynku. Nasza szkoła jest pięknie położona, mieści się w przestronnym budynku z salą gimnastyczną, siłownią i dogodnie usytuowanym, nowo otwartym w 2014 roku, boiskiem wielofunkcyjnym. Sąsiadujemy z Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym odbywają się zajęcia warsztatowe. Uczy u Nas profesjonalna kadra, panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca nauce, pracy i zabawie. Dbamy również o Wasze bezpieczeństwo – budynek jest monitorowany.

Pomorskie Szkoły Rzemiosł to zespół szkół, w skład którego wchodzi Technikum Nr 1 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

Kształcimy w zawodach:

 • Technik informatyk
 • Technik programista
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik mechatronik
 • Technik organizacji turystyki
 • Technik fotografii i multimediów 
 • Technik usług fryzjerskich
 • Fryzjer
 • Fotograf
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Kucharz

Przygotowujemy naszych uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminów zawodowych. Szczególnie dbamy o kształcenie praktyczne. Będąc uczniem PSR będziesz odbywać praktyki w najlepszych zakładach pracy w naszym regionie, a po ukończeniu szkoły bez trudu znajdziesz pracę w swoim zawodzie.

Pomorskie Szkoły Rzemiosł we współpracy z pomorskimi firmami zrzeszonych w Izbie zadbają o twoją przyszłość.