OPIS ZAWODU

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – w zawodzie tym pracownik przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.
Efekt pracy może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek. Planuje i kontroluje produkcję poligraficzną. Drukuje i obrabia druki cyfrowe 2D i 3D.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • przygotowywać publikacje graficzno-tekstowe do procesu drukowania
 • obsługiwać programy graficzne Pakietu Adobe w tym: Photoshop, Illustrator, Indesign oraz profesjonalne programy do grafiki 3D
 • obsługi cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii
 • drukowania i metod wykańczania wydruków cyfrowych
 • pozyskiwać, przetwarzać i przygotowywać projekty graficzne na potrzeby druku 3D

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniem techniką komputerową
 • zdolnościami manualnymi
 • starannością
 • zmysłem plastycznym
 • poczuciem estetyki
 • kreatywnością
 • umiejętnościami technicznymi i plastycznymi
 • dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji
 • dokładnością i terminowością
 • samokontrolą i cierpliwością
 • umiejętnością pracy pod presją czasu
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej może podejmować pracę w:

 • agencjach reklamowych
 • studiach graficznych
 • wydawnictwach
 • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw
 • instytucjach badawczych przy dokumentacji badań
 • własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej

Zalecamy, aby kandydat posiadał sprzęt komputerowy w domu do wykonywania dodatkowych ćwiczeń i realizacji własnych pasji.