PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY POMORSKICH SZKOŁACH RZEMIOSŁ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

– Przewodniczący RR – Grzegorz Durczak,

– Zastępca Przewodniczącego – Agnieszka Grzenia,

– Sekretarz RR – Elżbieta Adamkiewicz 

– Członek RR – Agnieszka Pastewska-Surdy

– Członek RR – Joanna Koba

Regulamin Rady Rodziców – KLIK