PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY POMORSKICH SZKOŁACH RZEMIOSŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

– Pani Magdalena Troć – przewodnica, 

– Pan Grzegorz Durczak – z-ca przewodniczacej,

– Pani Magdalena Jakrzewska – skarnbik,

– Pani Anna Raszeja – sekretarz.

Regulamin Rady Rodziców – KLIK