PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY POMORSKICH SZKOŁACH RZEMIOSŁ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  • Przewodnicząca RR – Agnieszka Grzenia
  • Zastępca Przewodniczącej – Natalia Gliwińska  
  • Sekretarz RR –  Aurelia Globini 

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

  • Beata Balcerowska 
  • Beata Drzewiecka
  • Agnieszka Walczukiewicz 
  1. Regulamin Rady Rodziców – KLIK
  2. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 – KLIK
  3. Uchwała Nr 1 – KLIK
  4. Uchwała Nr 2 – KLIK