szkola_stare

Na historię każdej szkoły składają się przede wszystkim dzieje ludzi, którzy tę szkołę tworzą i dzieje miejsca, w naszym przypadku budynku szkolnego.

Pomorskie Szkoły Rzemiosł są instytucja nietypową. Historia szkoły o tej nazwie liczy się od 1 września 2008 roku, ale początki szkoły przy ulicy Sobieskiego 90 sięgają znacznie głębiej, aż do roku 1946, kiedy to powołano Dwuletnią Publiczną szkołę Dokształcającą przemianowaną w 1951 roku na Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1958 roku utworzono Technikum Samochodowe a w 1961 roku trzyletnie Technikum Mechaniczne dla pracujących.

W dalszych latach szkoła rozwijała się, do już istniejących dochodziły dalsze placówki edukacyjne, w 1963 roku Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne, co spowodowało w 1969 roku przemianowanie szkoły na Pedagogiczną Szkołę Techniczną i w 1975 roku Pedagogiczne Studium Techniczne i Zespół Szkół Metalowych. W roku 1996, na bazie warsztatów szkolnych utworzono Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1.

Tradycję Pomorskich Szkół Rzemiosł tworzy również Zespół Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących, który w 2004 roku przeniósł się z dotychczasowej siedziby przy ulicy Kartuskiej 145 na ulicę Sobieskiego. Wcześniej jednak wielokrotnie zmieniał siedzibę i nazwy, bo to również placówka edukacyjna o ponad 45-letniej tradycji. W roku 1960 powstały Zasadnicza szkoła Poligraficzna i Zasadnicza Szkoła Dokształcająca. Siedzibą szkoły był budynek przy ulicy Grodzkiej. Od 1977 roku nazwa szkoły zmienia się na Zasadniczą Szkołę Dokształcającą, a sama placówka zostaje przeniesiona. Kolejne przenosiny szkoły nastąpiły w roku 1991, ale wcześniej, w roku 1989 powołano Technikum Poligraficzne. Wraz z przeprowadzką na ulicą Kartuską powołano Liceum Księgarskie i XVII Liceum Ogólnokształcące. W 2000 roku zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących im. Jana Heweliusza, który w roku 2004 przeniesiono na ulicę Sobieskiego 90.

Od 1 września tego roku w budynku przy ulicy Sobieskiego istniały równocześnie dwa zespoły szkół. Zespół Szkół Metalowych im. Stanisława Staszica, który był gospodarzem budynku oraz Zespół Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących im. Jana Heweliusza.

Taki stan trwał do 1 września 2005, kiedy z dwóch zespołów szkół utworzono jeden, który przyjął nazwę Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Dnia 1 września 2008 roku zlikwidowano Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i powołano Pomorskie Szkoły Rzemiosł z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Średnich i Małych Przedsiębiorstw jako organem prowadzącym.