Standardy egzaminacyjne

Podstawą przeprowadzenia egzaminów czeladniczych są standardy wymagań egzaminacyjnych. Na stronie Związku Rzemiosła Polskiego do pobrania są wszystkie obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych. Aby przenieść się na stronę ZRP prosimy kliknąć tutaj – KLIK

Inne

Terminy egzaminów – KLIK

Przykładowe pytania egzaminacyjne – KLIK

Komisje kwalifikacyjne – KLIK

Uznanie kwalifikacji zawodowych – KLIK

Egzamin sprawdzający dla młodocianych – KLIK