POMORSKIE SZKOŁY RZEMIOSŁ IM. WIESŁAWA SZAJDY – SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

„DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

WIZJA

„Bycie progresywną instytucją kreującą wszechstronnie wykształcone jednostki w oparciu o najnowsze technologie oraz osiągnięcia w dziedzinie badań nad intelektem.”

 Cele wizji:

 • kreowanie profesjonalistów,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami oświatowymi,
 • kompatybilność procesu kształcenia ze standardami międzynarodowymi,
 • implementacja zintegrowanych systemów zarządzania.

MISJA

 • dostarczanie najwyższej jakości usług edukacyjnych na światowym poziomie z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej,
 • elastyczne reagowanie na potrzeby klienta,
 • aktywne uczestniczenie w procesach globalnych,
 • osiągnięcie pozycji lidera poprzez zapewnienie uczniom wysokiego komfortu w miejscu kształcenie.

Cele misji:

 • spełnienie oczekiwań klientów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wszechstronny rozwój młodego pokolenia,
 • budowanie społeczeństwa wiedzy,
 • indywidualne traktowanie każdego ucznia,  
 • nieustanne doskonalenie.

 POLITYKA JAKOŚCI

 • budowanie społeczeństwa wiedzy,
 • wszechstronny rozwój młodego pokolenia,
 • kreowanie profesjonalistów,
 • indywidualne traktowanie każdego klienta,
 • nieustanne doskonalenie i samodoskonalenie.

Cele polityki jakości:

 • partnerstwo między uczniem a nauczycielem,
 • kompleksowe kształcenie uczniów,
 • kształtowanie kultury zawodowej w szkole,
 • zapewnienie najwyższego poziomu nauczania,
 • pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry i ciągłe doskonalenie,
 • wykorzystywanie w procesie kształcenia zasobów pracodawców,
 • wykorzystywanie posiadanych zasobów intelektualnych,
 • wzbogacanie oferty edukacyjnej,
 •  zintegrowana współpraca z rynkiem pracy,
 • integracja indywidualnych dążeń i oczekiwań pracowników ze strategicznym celem organizacji.

Gwarantem realizacji celu jest zadowolony i wysoko wykwalifikowany klient.