OPIS ZAWODU

Fotograf – zawodowo zajmuje się fotografią komercyjną i użytkową, wykonywaniem wszelkiego rodzaju zdjęć, ich wywoływaniem oraz obróbką. Wykonuje zdjęcia do dokumentów, zdjęcia okolicznościowe (śluby, chrzciny, komunie, fotografie szkolne), zdjęcia portretowe, reklamowe czy reportażowe. Fotograf za pomocą zdjęć utrwala obrazy przedstawiające twarze, przyrodę, postacie, budynki oraz wszelkie inne obiekty. W swej pracy wykorzystuje przede wszystkim aparat, ale także sprzęt ułatwiający pracę jak dodatkowe oświetlenie, statyw, odczynniki do wywoływania zdjęć itp.

Zadania związane z wykonywaniem zawodu to znajomość:

 • technik rejestracji obrazu
 • organizacji planu zdjęciowego
 • obróbki i publikacji obrazu.

Kształcenie w zawodzie fotograf w naszej szkole odbywa się w 3-letniej szkole branżowej  I stopnia, w systemie dualnym.  System dualny – uczeń od pierwszego dnia nauki jest jednocześnie młodocianym pracownikiem (umowa z pracodawcą u którego uczy się praktycznej nauki zawodu) i uczniem (w branżowej szkole realizuje naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych). Kształcenie w tej formie,  umożliwia uzyskanie zawodu fotograf po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie tytułu czeladnika w zawodzie fotograf
 • pracę podczas nauki u mistrzów w zawodzie fotograf

Uczniowie uczący się w zawodzie fotograf w naszej szkole, realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i otrzymują wynagradzanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 232). Nauka zawodu obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy, który zawiera z uczniem umowę o pracę na czas nieokreślony, jako z młodocianym pracownikiem.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA / MIEJSCA PRACY

 • zakłady / studia fotograficzne
 • redakcje gazet
 • agencje modelek, domy mody
 • przy produkcji filmów
 • agencje reklamowe
 • własna działalność gospodarcza.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Fotograf powinien charakteryzować się :

 • kreatywnością i perfekcjonizmem
 • umiejętnościami komunikowania się z klientem
 • poczuciem estetyki
 • wizją artystyczną
 • sumiennością
 • spostrzegawczością
 • cierpliwością

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 absolwenci mogą kontynuować naukę przedmiotów ogólnych w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych oraz kształcić się zdobywając kolejne kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

OPIEKA NAD KLASAMI – FOTOGRAF

Opiekę  na kształceniem w zawodzie fotograf objął Cech Rzemiosł Artystycznych.