OPIS ZAWODU

Złotnik-jubiler zajmuje się wytwarzaniem, naprawą, przeróbką i konserwacją biżuterii oraz przedmiotów użytkowych i ozdobnych z metali szlachetnych oraz innych metali i materiałów.

Rozpoznaje stosowane w złotnictwie i jubilerstwie metale i stopy metali szlachetnych, kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne oraz sporządza stopy metali według norm określonych w przepisach, tj. o określonych parametrach chemicznych i wymaganych próbach. Złotnik-jubiler posługuje się narzędziami ręcznymi i urządzeniami, takimi jak: imadła, kowadła, szczypce, nożyce, młotki i prasy, przecinaki, rylce, walcarki, polerki elektryczne, wiertarki, pilniki, lupy jubilerskie czy przyrządy kontrolno- -pomiarowe. Do zadań złotnika-jubilera należy obróbka oraz oprawa kamieni naturalnych i syntetycznych, polegająca na ich dopasowywaniu do określonego wyrobu oraz tworzeniu dla nich odpowiedniej oprawy. Wyroby jubilerskie złotnik-jubiler wykonuje według własnego pomysłu lub korzysta z gotowych projektów dostarczonych przez klienta lub zgodnie z zamówieniem firmy.

Zadania związane z wykonywaniem zawodu to znajomość:

 • wykonywanie obróbki metali szlachetnych i ich stopów
 • łączenie elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich
 • oprawianie kamieni jubilerskich
 • wykonywanie obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich
 • naprawianie i przerabianie wyrobów złotniczych i jubilerskich

Kształcenie w zawodzie złotnik-jubiler w naszej szkole odbywa się w 3-letniej branżowej szkole I stopnia, w systemie dualnym.  Uczeń od pierwszego dnia nauki jest jednocześnie młodocianym pracownikiem (umowa z pracodawcą u którego uczy się praktycznej nauki zawodu) i uczniem (w szkole branżowej I stopnia realizuje naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych). ). Kształcenie w tej formie,  umożliwia uzyskanie zawodu złotnik-jubiler po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie tytułu czeladnika w zawodzie złotnik-jubiler
 • pracę podczas nauki u mistrzów w zawodach złotnik-jubiler

Uczniowie uczący się w zawodzie złotnik-jubiler  w naszej szkole, realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i otrzymują wynagradzanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 232). Nauka zawodu obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy, który zawiera z uczniem umowę o pracę na czas nieokreślony, jako z młodocianym pracownikiem.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA / MIEJSCA PRACY

 • liczne zakłady złotniczo-jubilerskie
 • własna działalność gospodarcza.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

 • dokładność i cierpliwość
 • uzdolnienia artystyczne
 • wyobraźnia przestrzenna
 • twórcze myślenie
 • dobra koncentracja uwagi
 • zdolność do organizacji i planowania pracy
 • dobry wzrok
 • zręczność manualna.

 

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu nauki w szkole branżowej I stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę przedmiotów ogólnych w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych oraz kształcić się zdobywając kolejne kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

OPIEKA NAD KLASAMI – ZŁOTNIK-JUBILER

Opiekę  na kształceniem w zawodzie złotnik-jubiler objął Cech Rzemiosł Artystycznych.