OPIS ZAWODU

Technik Programista to osoba, która dzięki odwadze w podejściu do komputerów i nauk ścisłych oraz znajomości języków programowania potrafi sprawić, aby komputery działały zgodnie z jego wolą. Technik Programista za pomocą specjalistycznych języków (takich jak: Python, C++, JavaScript, PHP. SQL) pisze, czyli tworzy, programy i aplikacje użytkowe, dzięki innym narzędziom (takim jak: HTML i CSS) tworzy ich strone wizualną wygodną dla użytkownika oraz  nadzoruje proces ich wdrażania. Technik  Programista jest obecnie jednymi z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy (i najlepiej opłacanych)

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie tytułu technika programisty,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach,
 • nabycie umiejętności posługiwania się najnowocześniejszym i wysokiej jakości sprzętem, który jest do dyspozycji w trzech nowo wyposażonych pracowniach.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik programista powinien charakteryzować się:

 • chęcią ciągłego rozwoju i samokształcenia
 • traktowaniem swojego zawodu jak pasji
 • talentem do przedmiotów ścisłych
 • umiejętnością twórczego i abstrakcyjnego myślenia
 • umiejętnością analitycznego podejścia do problemu
 • systematycznością, wytrwałością w realizacji powierzonych zadań
 • umiejętnością współpracy z wymagającymi zleceniodawcami
 • umiejętnością współpracy w grupie.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika programisty, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może podejmować pracę jako:

 • twórca gier, oprogramowania użytkowego
 • twórca aplikacji internetowych (tzw. Back-End Developer)
 • grafik komputerowy
 • informatyk wsparcia użytkowników (tzw. Front-End Developer)
 • konsultant/wdrożeniowiec IT
 • pozycjoner stron internetowych
 • robotyk
 • konsultant helpdesk
 • tester oprogramowania komputerowego
 • webmaster

Czynności, które absolwent będzie  wykonywał w swojej pracy zawodowej jako technik programista, zależeć będą przede wszystkim od celów, które realizowane są w przyszłym miejscu pracy, np: tworzenie potrzebnego oprogramowania, tworzenie interface’u i wdrażanie  go zgodnie z wolą zleceniodawcy, obsługa i tworzenie stron internetowych. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele.

Zalecamy, aby kandydat posiadał sprzęt komputerowy w domu do wykonywania dodatkowych ćwiczeń i realizacji własnych pasji.