OPIS ZAWODU

Fryzjer zajmuje się stylizacją włosów zgodnie z życzeniem klienta. Zadaniem fryzjera jest umiejętne strzyżenie i modelowanie włosów, aby osiągnąć oczekiwany efekt. Fryzjerzy zajmują się również pielęgnacją włosów oraz zabiegami chemicznym (farbowanie, rozjaśnianie, trwała ondulacja).

Zadania związane z wykonywaniem zawodu to znajomość:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • dobierania zabiegów chemicznych włosów
 • stylizowania fryzur
 • wykonywania strzyżenia włosów

Kształcenie w zawodzie fryzjer w naszej szkole odbywa się w 3-letniej branżowej szkole I stopnia, w systemie dualnym.  Uczeń od pierwszego dnia nauki jest jednocześnie młodocianym pracownikiem (umowa z pracodawcą u którego uczy się praktycznej nauki zawodu) i uczniem (w branżowej szkole realizuje naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych).  Kształcenie w tej formie,  umożliwia uzyskanie zawodu fryzjer po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie tytułu czeladnika w zawodzie fryzjer
 • pracę podczas nauki u mistrzów w zawodzie fryzjer

Uczniowie uczący się w zawodzie fryzjer w naszej szkole, realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i otrzymują wynagradzanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 232). Nauka zawodu obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy, który zawiera z uczniem umowę o pracę na czas nieokreślony, jako z młodocianym pracownikiem.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA / MIEJSCA PRACY

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer może podejmować pracę w:

 • salonach (zakładach) fryzjerskich na terenie kraju i za granicą
 • perukarniach
 • charakteryzatorniach w teatrze, operze, przy produkcji filmów, w telewizji
 • prowadzić własny zakład fryzjerski

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Fryzjer powinien charakteryzować się :

 • zdolnościami manualnymi
 • umiejętnościami komunikowania się z klientem
 • starannością
 • zmysłem plastycznym
 • poczuciem estetyki
 • kreatywnością
 • umiejętnościami plastycznymi
 • dokładnością i terminowością
 • samokontrolą i cierpliwością.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 absolwenci mogą kontynuować naukę przedmiotów ogólnych w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych oraz kształcić się zdobywając kolejne kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

OPIEKA NAD KLASAMI – FRYZJER

Opiekę  na kształceniem w zawodzie fryzjer objął Wojewódzki Cech Rzemiosł Fryzjersko-Kosmetycznych.