OPIS ZAWODU

Technik organizacji turystyki – to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych oraz dbania o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie tytułu technika organizacji turystyki
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • organizowania działalności turystycznej
 • organizowania imprez i usług turystycznych
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczania imprez i usług turystycznych.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik organizacji turystyki powinien charakteryzować się:

 • dobrą organizacją pracy,
 • wytrwałością w działaniu,
 • kreatywnością,
 • umiejętnością komunikowania się z klientami,
 • asertywnością i odpornością na stres,
 • znajomością języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski),
 • bardzo dobrą znajomością obsługi komputera,
 • umiejętnością harmonijnego współdziałania z innymi.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Technicy organizacji turystyki zatrudniani są w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizatorzy turystyki lub agenci turystyczni. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: turystyka, marketing, zarządzanie, rekreacja, hotelarstwo itp.

PATRONAT NAD KLASAMI – TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Patronat nad kształceniem w zawodzie technik organizacji turystyki objęło Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Odział Gdański oraz Gdańska Organizacja Turystyczna

Zalecamy, aby kandydat posiadał sprzęt komputerowy w domu do wykonywania dodatkowych ćwiczeń i realizacji własnych pasji.