PLAKAT_KONKURS_ZAREKLAMUJ_SWOJA_SZKOLE

Konkurs dla szkół gimnazjalnych

„ZAREKLAMUJ SWOJĄ SZKOŁĘ”

Organizatorami konkursu są: Pomorskie Szkoły Rzemiosł

Regulamin konkursu:

1.      Konkurs związany jest z promocją własnej szkoły gimnazjalnej w środowisku lokalnym i jest otwarty dla wszystkich szkół gimnazjalnych.

2.      Organizatorem konkursu jest zespół szkół o nazwie: Pomorskie Szkoły Rzemiosł.

3.      Cel konkursu: komputerowe wykonanie projektu plakatu w formacie A2 reklamującego własną szkołę.

4.      Każda szkoła ma prawo nadesłać jeden projekt.

5.      W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie, jako samodzielni Autorzy lub Zespoły Autorskie złożone z kilku uczniów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia ich przez szkołę.

6.      Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

7.      Plakat może zostać wykonany w dowolnym programie graficznym i zapisany w formacie: *.pdf  lub *.tif. Rozdzielczość 150 dpi. Skala 1:1

8.      Prace należy nadsyłać do dnia 12 lutego 2016 roku, do godziny 12:00 drogą elektroniczną na adres anna.lehmann@psr.gda.pl lub pocztą tradycyjną, (zapisane na opisanej płycie CD, która nie podlega zwrotowi) na adres szkoły:

Pomorskie szkoły Rzemiosł
ul. Sobieskiego 90
80-216 Gdańsk
z dopiskiem: konkurs “Zareklamuj Swoją Szkołę”

9.      Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy znajdujący się w końcowej części regulaminu. Wypełniony formularz  można przesłać w formie skanu wraz z pracą na podany powyżej adres mailowy lub po wydrukowaniu i wypełnieniu dołączyć do przesyłki.

10.  Jury pięcioosobowe, w skład, którego wejdą nauczyciele poligrafii, grafiki   komputerowej Pomorskich Szkół Rzemiosł oraz specjaliści z zakładów poligraficznych współpracujących z Pomorskimi Szkołami Rzemiosł, wyłoni  zwycięzców.

11.  Decyzje jury są ostateczne.

12.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do dnia 15 marca 2016r.

13.  Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Pomorskich Szkół Rzemiosł (www.psr.gda.pl) nie później niż 18 marca 2016 roku. Zwycięscy zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową.

14.  Dla trzech zwycięskich szkół przewidziane są nagrody w postaci wydruku 50 egzemplarzy plakatu reklamującego zwycięskie szkoły, które z pewnością pomogą w przeprowadzeniu kampanii reklamowej w środowisku lokalnym, wśród potencjalnych kandydatów do ich gimnazjum.

15.  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonania niezbędnych zmian w treści lub formie nagrodzonych projektów plakatu (stosownie do potrzeb druku). O zmianach tych, autorzy prac zostaną powiadomieni przed oddaniem projektów do druku.