Rekrutacja do Szkoły Policealnej nr 1 na rok szkolny 2017/18

Szkoła Policealna nr 1 jest szkołą przeznaczoną dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale nie jest wymagany zdany egzamin maturalny. Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Szkoła Policealna nr 1 jest szkołą publiczną i bezpłatna. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie zaocznym w piątki, w godz. 16.00 – 20.00 i w soboty, w godz. 8.00 – 14.00. Na rok szkolny 2017/2018, Szkoła Policealna nr 1, organizuje rekrutację na pierwszy semestr w zawodach:

    • Technik informatyk
    • Technik usług kosmetycznych

Atuty naszej szkoły:

dobry dojazd – przystanek autobusowy przy szkole – linie nr: 115, 164, 168, 199, 283, 315
własny, bezpłatny parking
nowocześnie wyposażone pracownie
bezpłatne Wi-Fi na terenie szkoły
bufet z ciepłymi posiłkami

Dokumenty do pobrania:

Wzór podania dla kandydatów na rok szkolny 2017/2018
Pobierz

Kwestionariusz osobowy
Pobierz

Regulamin rekrutacji do Policealnej Szkoły nr 1 na rok szkolny 2017/2018
Pobierz