Fotosearch_k0811206_thumb

OPIS ZAWODU

Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania  i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych. W swojej pracy w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe. Zadaniem technika mechanika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej budowie, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii wytwarzania części maszyn. Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Duża rozmaitość zadań zawodowych, szeroki asortyment maszyn występujących w poszczególnych miejscach pracy, specyfika różnych procesów technologicznych i organizacyjnych nakłada na technika mechanika wymóg posiadania kwalifikacji o pewnej uniwersalności. Zdobyta wiedza podstawowa ma mu umożliwić szybkie dostosowanie się do zmieniającej sytuacji na rynku pracy. 

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie tytułu technika mechanika
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • wytwarzać części maszyn i urządzeń,
 • dokonywać montażu maszyn i urządzeń,
 • instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia,
 • obsługiwać maszyny i urządzenia,
 • organizować proces produkcji.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE    

Technik mechanik powinien charakteryzować się:

 • zdolnościami manualnymi,
 • starannością,
 • zmysłem technicznym,
 • poczuciem odpowiedzialności,
 • sumiennością,
 • kreatywnością,
 • dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji,
 • dokładnością i terminowością,
 • samokontrolą i cierpliwością,
 • umiejętnością pracy pod presją czasu,
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
 • gotowością do ciągłego samokształcenia się.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły średniej dają tytuł technika mechanika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum mechatronika mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie politechnicznym w kierunkach mechanicznym i mechatronicznym.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik może podejmować pracę w  sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej  są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem  maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.