Mecha_DSC0526

OPIS ZAWODU

Technik mechatronik – to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, elektrotechniki, informatyki. W swojej pracy zajmuję się projektowaniem urządzeń mechanicznych sterowanych komputerowo.
Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych. Zadaniem mechatronika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej, działających inteligentnie w zmieniających się warunkach.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie tytułu technika mechatronika
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • montować urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • wykonywać rozruch i konserwacje urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • eksploatować urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • tworzyć dokumentacje techniczną,
 • programować urządzenia i systemy mechatroniczne.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik mechatronik powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniem techniką komputerową
 • zdolnościami manualnymi
 • starannością
 • zmysłem technicznym
 • poczuciem odpowiedzialności
 • sumiennością
 • kreatywnością
 • dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji
 • dokładnością i terminowością
 • samokontrolą i cierpliwością
 • umiejętnością pracy pod presją czasu
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
 • gotowością do ciągłego samokształcenia się.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika mechatronika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum mechatronika mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie politechnicznym w kierunkach elektrycznym mechanicznym i elektronicznym.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może podejmować pracę w:

 • Dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym cyklu produkcyjnym branża Automotiv, AGD, obrabiarki CNC w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, asystenta projektanta i konstruktora.
 • W małych firmach w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu.

Zalecamy, aby kandydat posiadał sprzęt komputerowy w domu do wykonywania dodatkowych ćwiczeń i realizacji własnych pasji.