cyfrOPIS ZAWODU

Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie tytułu technika procesów drukowania
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

A.15 . Realizacja procesów drukowania z form drukowych
A.40 .Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ:

 • sporządzać formy drukowe do różnych technik drukowana
 • przygotowywać materiały, maszyny i urządzenia do procesu drukowania
 • drukować nakłady z form drukowych
 • planować poligraficzny proces produkcyjny dla różnych produktów
 • kontrolować przebieg produkcji poligraficznej.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik procesów drukowania powinien charakteryzować się:

 • wytrzymałością fizyczną
 • podzielnością i koncentracją uwagi
 • zręcznością
 • wrażliwością estetyczną
 • umiejętnościami technicznymi
 • dobrą sprawnością ruchową kończyn górnych i dolnych
 • dobrym wzrokiem i słuchem
 • spostrzegawczością i opanowaniem
 • cierpliwością, wytrwałością i systematycznością
 • zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika procesów drukowania, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Absolwent technikum w zawodzie technik procesów drukowania może dodatkowo uzyskać dyplom technika procesów introligatorskich po potwierdzeniu kwalifikacji A.14 “Realizacja procesów introligatorskich.”

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów drukowania może podejmować pracę w:

 • w drukarniach i zakładach poligraficznych jako maszynista we wszystkich technikach drukowania, pomocnik maszynisty, kopista, technolog
 • firmach rzemieślniczych
 • zakładach prowadzących usługi poligraficzne
 • w biurze obsługi klienta
 • przy kontroli jakości produkcji
 • jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.