Matura 2017

 

Procedury maturalne – KLIK

Deklaracja dla absolwentów z lat 2015-2016 i 2016-2017 – KLIK

Deklaracja dla absolwentów z lat od 2005-2006 do 2014-2015 – KLIK

Treść komunikatu dotyczącego opłaty za egzamin – KLIK

Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (Załącznik 26a) – KLIK

Przybory pomocnicze – KLIK

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania – egzamin maturalny z informatyki w 2017 roku – KLIK

Informatory maturalne – KLIK

Dostosowania – KLIK

Portal dla maturzystów  „Maturzaki”KLIK

 

Matura z języka polskiego

Tematy na ustny egzamin z języka polskiego – KLIK

Wzór planu prezentacji z języka polskiego – KLIK

Zasady sporządzania bibliografii  z języka polskiego- KLIK

 

Matura z matematyki

Informator z matematyki – KLIK

Zestaw wybranych wzorów matematycznych – KLIK

 

Matura z języka angielskiego

Przykładowe zestawy egzaminacyjne – KLIK

Ćwiczenia powtórzeniowe – gramatyka i słownictwo – KLIK