W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 wchodzą:

  • Sylwia Bańska (przewodnicząca)
  • Michał Bryńczak (zastępca przewodniczącego)
  • Tomasz Śpiewak (skarbnik)
  • Jan Paruszewski (sekretarz)
  • Krzysztof Piwowarczyk (członek)

Opiekun samorządu: p. prof. Anna Wołoszczakiewicz