Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2018/19

Szkolny zestaw podręczników – Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia (prowadząca klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

Szkolne plany nauczania rok szkolny 2018/2019

Szkolny zestaw planów nauczania – Technikum

Szkolny zestaw planów nauczania –  Branżowa Szkoła I stopnia (prowadząca klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

Szkolny plan nauczania – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ukaże się wkrótce

Szkolne programy nauczania rok szkolny 2018/2019

Szkolny zestaw programów nauczania – kształcenie ogólne – Technikum i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 

Szkolny zestaw programów nauczania – kształcenie zawodowe – Technikum 

 

Szkolny zestaw programów nauczania – kształcenie ogólne –  Branżowa Szkoła I stopnia (prowadząca klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

 

Szkolny zestaw programów nauczania – kształcenie zawodowe – Branżowa Szkoła I stopnia (prowadząca klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej) 

 

Wszystkie dokumenty umieszczone są w postaci plików PDF – aby zacząć przeglądać dokument kliknij odpowiednią ikonkę.