16 Lis

Tradycyjnie, 1 września rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny. Pani dyrektor,  Beata Wierzba,  serdecznie powitała wszystkich przybyłych uczniów, rodziców, nauczycieli, a także gości z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, Ochotniczego Hufca Pracy oraz Straży Miejskiej. Szczególne gorąco powitano nowo przybyłych  pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę  w murach naszej szkoły. Przybyli goście wraz z panią dyrektor życzyli uczniom w nowym roku szkolnym dużo radości i przyjemności ze zdobywanej wiedzy. Po części oficjalnej wszyscy udali się do przydzielonych sal, gdzie wychowawcy zapoznali ich z tegorocznym planem zajęć lekcyjnych.