16 Lis

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w zawodach:
– mechanik monter maszyn i urządzeń
– fryzjer
oraz w Technikum nr 1 w zawodach:
– technik cyfrowych procesów graficznych
– technik usług fryzjerskich. ZAPRASZAMY;-)