29 Lis

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr1 w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń, którzy w czerwcu 2015 zdali egzamin potwierdzający kwalifikację M.17 proszeni są o odebranie dyplomów u kierownika praktycznej nauki zawodu, p. Grażyny Kality.