20 Gru

Informujemy uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych), o możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowawczych, w przerwie świątecznej. Chętni uczniowie, którzy chcą brać udział w tych zajęciach powinni zgłosić się do dnia 22.12 do godz. 11.00 do wychowawców klas. Jednocześnie informujemy, że dzień 24.12 2015 jest w naszej szkole dniem wolnym od pracy (za 26.12.2015). W tym dniu oraz 31.12.2015 sekretariat główny, sekretariat uczniowski oraz księgowość będą nieczynne.