01 Kwi

Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja poprawkowa, nowa formuła) będą przyjmowane w dniach 06.04.- 15.04.2016 r.(ostateczny termin). Egzaminy odbędą się w terminie wrzesień, październik 2016 r.