22 Kwi

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako organ prowadzący zespół szkół o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł przy ul. Sobieskiego 90 w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przebudowy fragmentów wnętrza budynku szkoły pod kątem wprowadzenia platformy schodowej dla transportu osób niepełnosprawnych oraz remontu pracowni multimedialnej. Oferty należy składać do dnia 27 kwietnia 2016 roku do Agaty Mendyk (email: agata.mendyk@psr.gda.pl)