29 Kwi

1.Etap pisemny 20.06.2016r. godz.12.00 (technikum i ZSZ)

2.Etap praktyczny 21.06.2016r. godz.9.00 (technikum)

Osoby przystępujące do egzaminu powinny zgłosić się na godzinę przed godziną rozpoczęcia.