24 Cze

W piątek, 24 czerwca 2016 zakończyliśmy rok szkolny 2015/16 oraz pożegnaliśmy naszych absolwentów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. Były uroczyste przemowy i życzenia Pani Dyrektor naszej szkoły oraz Pana Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, jak również gości. Były również nagrody i dyplomy dla wyróżniających się uczniów oraz kwiaty i podziękowania dla nauczycieli i wychowawców. Dla najlepszego ucznia w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 (za całe 3 lata nauki) Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP ufundowała nagrodę finansową. Uczennice, które otrzymały świadectwo “z czerwonym paskiem” kształcące się w zawodach fryzjerskich otrzymały (oprócz tradycyjnych książek) piękne nagrody rzeczowe (branżowe) od Firmy JBS, a dwoje najlepszych uczniów z Technikum nr 1 nagrody- upominki od Firmy ZDUNEK. Najwięcej wyróżnionych osób było w klasie 2 et (technik usług fryzjerskich). Najlepszymi uczniami w szkole okazali się uczniowie kształcący się w zawodach technik usług fryzjerskich oraz technik cyfrowych procesów graficznych. Wszystkim z całego serca gratulujemy. Fot. Piotr Januszewski: KLIK